הסבר לגבי יעילותן של מערכות טיהור אוויר כנגד נגיפים

למערכות לטיהור אוויר בעלות עוצמה המותקנות במערכות מיזוג יש יכולת להשמיד נגיפים אשר נישאים באוויר אבל הן אינו יכולות להבטיח מניעת הדבקה.

מטהרי אוויר באולטרה סגול שמותקנים בתוך מערכת המיזוג אינם יכולים לטהר משטחים אשר אנשים נוגעים בהם באופן תדיר כגון ידיות של דלתות, מתגי אור וכיוב׳ אשר מהווים ווקטורים שכיחים להדבקה.

שמירה על הייגינה, שטיפת ידיים, ריחוק חברתי ועטיית מסיכות הינן הדרכים הבטוחות ביותר לשמור על עצמנו כנגד מזהמים כגון נגיפים.במלים אחרות, מערכות טיהור אוויר ב-UVC מסייעות על-מנת לצמצם את סיכוי ההדבקה אך לא יכולות למנוע אותן כליל, ולשם ככה נדרשת הקפדה על היגיינה נאותה ואמצעים אחרים.