מרכז המידע והידע הלאומי למערכה בקורונה - הסיכון להדבקה בנגיף הקורונה בחללים סגורים הינו גבוה יותר באופן משמעותי לעומת שטחים פתוחים

כמו כן, הסיכון להדבקה בחללים סגורים צפוי אף לגבור עם בוא החורף, לאור נטיית האוכלוסיה להצטופף במקומות סגורים בתקופה זו, ועל כן מומלץ לתת דגש מיוחד לסוגיית ההתנהלות בחללים הסגורים, לקראת החורף.