משרד הבריאות ממליץ: הוסיפו נורות UVC למזגנים מרכזיים

הנחיות והמלצות למזעור סכנת התפשטות נגיף הקורונה במרחבים סגורים המשמשים את הציבור (עמ׳ 6 – נספח א׳ סעיף 4)