רשימת מחוללי תחלואה וכמות האנרגיה שנדרשת להשמידם

להלן רשימה של מחוללי תחלואה – נגיפים, בקטריות ועובש, וכמות האנרגיה באור הנדרשת על מנת להשמידם. האנרגיה נמדדת במיקרו-וואט-שניה לסמ״ר רבוע

Sources: – Various sources may report different inactivation dosages

Research Report BL-R-6-1059-3023-1, Westinghouse Electric Corporation & others